DataLyzer
หน้าจอแสดงผล

 1. Home
 2.  » 
 3. ผลิตภัณฑ์
 4.  » หน้าจอแสดงผล

DataLyzer Dashboard (หน้าจอแสดงผล)

เมื่อมองไปที่สายการผลิต โรงงานผลิตหรือกระบวนการผลิต คุณต้องการจะดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหรือคุณต้องการดูข้อมูลจากผู้จัดส่งอย่างรวดเร็ว หน้าจอแสดงภาพรวมในการผลิตนี้ควรจะสามารถดูได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ บนหน้าเว็บหรือบนหน้าจอโทรทัศน์ หน้าจอสามารถแสดงข้อมูลจากหลายๆแหล่ง ระบบประกอบด้วยตัวออกแบบหน้าจอและตัวแสดง  

Dashboard สามารถออกแบบด้วยทีมงานภายใน โดยต้องการความรู้ในเรื่องคำสั่งดึงข้อมูลจาก SQL, การจัดเก็บชุดคำสั่งและการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูลของ DataLyzer หรือให้ทีมงานของ DataLyzer จัดทำให้เลยก็ได้ ทีมงานจะทำงานร่วมกับผู้ประสานงานเพื่อให้ได้ความต้องการและออกแบบหน้าจอแสดงผลให้

โดยจะเกี่ยวข้องกับ :

 1. การสร้างคำสั่งการดึงข้อมูลพิเศษและจัดเก็บชุดคำสั่ง
 2. การเลือกและออกแบบหน้าจอแสดงผล
 3. การปรับแต่งโดยการใช้ C#

Dashboard สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นี้ :

 • บริษัทต้องการเห็นภาพรวมของสถานะของผู้จัดส่งทั้งหมดในหน้าจอเดียว
 • บริษัทต้องการเห็นภาพรวมของหนึ่งกระบวนการที่เจาะจงจากหนึ่งในโรงงานจากหลายๆโรงงาน
 • บริษัทต้องการเห็นรายละเอียดแต่ละสายการผลิตถึงสถานะของกระบวนการผลิต
แสดงผลหน้าจอหรือหน้าเว็บ

หน้าจอแสดงผลจะแสดงภาพรวม การแสดงภาพรวมเดียวหรือมากกว่าสามารถกำหนดได้ที่ตัวจัดการการแสดงผลนี้ ผู้ดูแลสามารถสร้างการแสดงผลรวมถึงสามารถแสดงผลได้โดยกำหนดล่วงหน้าตามชื่อเครื่องหรือ IP ตัวจัดการการแสดงผลสามารถกำหนดให้เป็นแบบไดนามิกไว้ที่คอมพิวเตอร์หรือหน้าจอแสดงผล

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสร้าง แก้ไขหรือลบการแสดงผลได้

การจัดการการแสดงแต่ละเซ็ตสามารถสร้างเป็นเซ็ดมาตรฐานขององค์กร (เช่น สายการผลิต,โรงงาน ….) โดยกำหนดเป็นเซ็ตมาตรฐานเป็นค่าเริ่มต้นไว้ที่ตัวจัดการ

ถ้ามีหลายๆการแสดงผลในตัวจัดการแสดงผล เลือกมาหนึ่งการแสดงกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น

การเปลี่ยนการแสดงผลแบบอัตโนมัติหรือรีเฟรชการแสดงผล จะขึ้นอยู่กับเวลาที่กำหนด

การแสดงผลผ่านหน้าเว็บทำงานร่วมกับ IIS ได้

สามารถเชื่อมต่อ HDMI TV และ ChromeBit หรือ Smart TV ได้

การสร้างและออกแบบ Dashboard

Dashboard สามารถออกแบบโดยผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพโดยใช้โมดูลออกแบบใน DataLyzer ไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม Dashboard สามารถจัดเก็บได้หลายอย่าง Dashboard สามารถอ้างจากข้อมูลแหล่งเดียวหรือหลายแหล่งได้อย่างยืดหยุ่นในการแสดงสารสนเทศของข้อมูลที่หลากหลาย แหล่งข้อมูลสามารถเป็นได้ทั้งฐานข้อมูลของ DataLyzer หรือฐานข้อมูลอื่นๆ วิธีการนี้เป็นไปได้ที่จะแสดงหน้าจอที่มาจากหลายๆแหล่งข้อมูล

ตัวอย่างของการออกแบบการแสดงผล

ฐานข้อมูลสามารถมาในรูปแบบ ตารางข้อมูล, หน้าตาแสดงผล, จัดเก็บชุดคำสั่ง หรือผสมผสานทั้ง 3  อันนี้

ในการออกแบบการแสดงผลจะมีรายการให้เลือกได้ดังนี้

 • Chart
 • Grid
 • Table
 • Pies
 • Cards
 • Pivot
 • Geo Point Map
 • Pie Map
 • Tree Map
 • Range Filter

ส่วนการเลือกข้อมูลประกอบด้วย

 • Combo box
 • List box
 • Tree View

รูปที่ 1 : ตัวอย่างแสดงภาพรวมทั้งโรงงาน

รูปที่ 2 : ตัวอย่างแสดงสรุปกระบวนการม้วน

รูปที่ 3 : ตัวอย่างการแสดงสถานะของผู้จัดส่ง

รูปที่ 4 : ตัวอย่างสรุปความสามารถกระบวนการแยกหลายๆโรงงาน ตามตารางสรุปสามารถดูข้อมูลลึกลงไปในรายละเอียดได้อีก