DataLyzer
ซอฟต์แวร์ OEE

 1. Home
 2.  » 
 3. ผลิตภัณฑ์
 4.  » ซอฟต์แวร์ OEE

ภาพรวม OEE Software

สำหรับซอฟต์แวร์ OEE แบบ Real-time DataLyzer ได้ร่วมมือกันกับ โดย DataLyzer เป็นบริษัทแรกที่นำเสนอซอฟต์แวร์ระบบ Real-time SPC , ก็เป็นบริษัทแรกที่นำเสนอซอฟต์แวร์ระบบ Real-time OEE ผลจากการร่วมมือกันทำให้เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เป็นทั้ง SPC และ OEE ซอฟต์แวร์ OEE Coach เป็นซอฟต์แวร์ที่มีโมดูลหลากหลายที่อำนวยความสะดวกเรื่อง OEE จากการป้อนข้อมูลเครืองหยุดทำงาน, การรับข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องจักรที่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์, ผ่านสาย serial ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ , ซอฟต์แวร์ Ethernet, อุปกรณ์ต่างๆและ OPC ที่นำมาจากข้อมูลจากสายการผลิตจากอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลจากเครื่องจักรเดี่ยวๆสามารถรวบรวมให้เป็นทั่วทั้งโรงงานด้วยการเชื่อมต่อเดียว หน้าจอแสดงผลและรายงานได้ทั้งระบบ OEE และ SPC ซอฟต์แวร์ สามารถรวมกับซอฟต์แวร์ DataLyzer SPC ได้อย่างลงตัว ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งจากระบบ TPM และ SPC เป็นเทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยที่นำเสนอด้วยการใช้ระบบเดียว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมระบบ OEE กับ SPC

ข้อมูลที่ได้มาสำหรับ OEE และ SPC ปกติจะใช้ร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น

อุตสาหกรรมอาหาร

คุณต้องใช้ OEE ในสายการผลิตพร้อมทั้งต้องชั่งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ทุกๆ 20 นาที ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมระบบคือระบบ OEE สามารถเป็นตัวกำหนดให้ทำการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์จากแผนการตรวจของบริษัท

อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป

คุณจำเป็นต้องดำเนินการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยสุ่มต่อช่องหรือช่วงการผลิต โดยเครื่องมือสามารถจัดการบล็อคช่วงดังกล่าวได้ คุณต้องการดำเนินการ OEE ด้วยและต้องการวิเคราะห์ด้วยว่าถ้าเครื่องจักรหยุดส่งผลต่อกำลังส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือไม่ คุณลักษณะของกระบวนการอาจจะเป็นระบบเตือนก่อนที่เครื่องจักรจะหยุด ถ้ารอบการผลิตเปลี่ยนแปลงอาจนำไปสู่การหยุดของเครื่องจักร ระบบ SPC และ OEE มีเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกระบวนการกับการหยุดการผลิต

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ระบบ OEE คือหัวใจที่ผลักดันให้เกิดความน่าเชื่อถือของเวลานำส่ง(lead time) ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ต้องการการตรวจวัดในระบบ SPC ที่อ้างอิงจาก Control Plan เข่น ทุกๆผลิตภัณฑ์ชิ้นที่ 5 และ ต้องการรายงานเกี่ยวกับความสามารถกระบวนการที่อ้างอิงถึงความต้องการของระบบคุณภาพ TS16949 การรวมกันของ DataLyzer และ FullFact ทำให้ง่ายสำหรับการทำงานฟังก์ชั่นนี้

อุตสาหกรรมยา

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากร อุตสาหกรรมยาก็เช่นกันที่กำลังประยุกต์ใช้ระบบ OEE ในขณะเดียวกันคุณจำเป็นต้องดำเนินการวัดคุณภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ CFR 21 Part 11 การผสมผสานระหว่าง DataLyzer และ FullFact ได้มีองค์ความรู้ทั้งหมดที่สนับสนุนมาตรฐานนี้

ผลรวมของผู้เชียวชาญทั้งสองในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถจัดการฟังก์ชั่นต่างๆที่คิดได้อย่างดีที่สุด สำหรับระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง แบบแบตซ์และกระบวนการในอุตสาหกรรม รวมถึงปฎิบัติตามกฎระเบียบสำคัญๆที่เกี่ยวข้องได้

 • การบูรณาการกันระหว่างระบบทำให้เกิดการวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นในระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวลาหยุดทำงานกับผลลัพธ์ทางคุณภาพ
 • พนักงานป้อนข้อมูลเพียงแค่ระบบเดียวแต่ส่งผลทั้งระบบของ SPC และ OEE สามารถนำเสนอทางออกที่ดีที่สุดทั้งการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ

ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง     เห็นผลภายใน 24 วัน       คืนทุนได้ ณ 24 สัปดาห์

คุณสมบัติ OEE Coach

OEE Coach มีคุณสมบัติมากมายมันออกแบบมาเพื่อให้สามารถดูการสูญเสียจากอุปกรณ์ใดๆผลรวมของผลิตภัณฑ์เทียบกับหน่วยวัดใดๆ ด้านล่างคุณจะได้เห็นคุณสมบัติโดยรวม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ https://oee.coach

การป้อนข้อมูลใน OEE Coach

OEE Coach Touch screen data entry

OEE Coach data Entry
 • ผ่านหน้าจอสัมผัส Touch screen interface
 • ออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน้างาน (shop floor) ได้อย่างง่าย
 • ภาพรวมที่ชัดเจนของกิจกรรมในแต่ละที่
 • แสดงสีแดงเพื่อเป็นการบอกได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการอะไรต่อไป
 • การเปลี่ยนสถานะการดำเนินการมีหลายแบบ
 • ปรับการดำเนินการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทันเวลา
 • การระบุถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นบนหน้าจอ
 • สามารถกำหนดได้สำหรับแต่ละระบบหรือแต่ละผู้ใช้
 • มีนโยบายการเข้าของผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ, ตามเงื่อนไขเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตามบทบาทแต่ละคน

การวิเคราะห์ของ OEE Coach

OEE Coach Effectivity Pie Chart

OEE Effectivity Pie Chart

 

การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึง

 • การวิเคราะห์ทั้งหมดสามารถทำได้ตามแนวทางของ OEE, OOE, Solitaire หรือ TEEP
 • ประสิทธิผล(ด้านเวลา) – แผนภูมิแท่งหรือวงกลม
 • ความพร้อม (Availability)
 • ผลลัพธ์ที่ได้ในเวลาปกติ
 • ประสิทธิภาพของการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์
 • ประสิทธิภาพของการผลิตแต่ละแบตซ์
 • คุณภาพ

การออกรายงานของ OEE Coach

MTB and MTO reports in OEE Coach

MTB and MTO reports in OEE Coach
OEE Management Report

OEE Coach Management Report

 

 • รายงานภาพรวมของ OEE สำหรับผู้บริหาร
 • รายงานภาพรวมการดำเนินการหรือกิจกรรม
 • รายงานความสูญเปล่า(เครื่องว่าง)
 • รายงานผลผลิต
 • หมายเหตุต่างๆ

การกำหนดค่าต่างของระบบใน OEE Coach

 • หน่วยวัด (Units)
 • เครื่องจักร์ (Machines)
 • กิจกรรมหรือการดำเนินการ (Activities)
 • ผลิตภัณฑ์ (Products)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับการผลิตผลิตภัณฑ์
 • เซ็นเซอร์เชื่อมต่อต่างๆ (Sensors)
 • รอบหรือตารางการสรุปรายงานโดยอัตโนมัติ

การจัดการผู้ใช้ใน OEE Coach

 • หน้าที่ (Roles)
 • ผู้ใช้ (Users)
 • การอนุญาต (Permissions)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก โบรชัวร์ หรือต้องการ ทดลองใช้หรือติดต่อ คลิก

การทำ OEE โดยใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer Spectrum

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงว่าคุณสามารถเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับ OEE ด้วยโมดูล DataLyzer SPC ในการบันทึกข้อมูล ดำเนินการและคำนวณ รวมถึงการสร้างรายงาน

การใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer OEE Coach

OEE ส่วนใหญ่จะดำเนินการใน 3 เฟส เฟสแรกจะเริ่มจากการการป้อนผ่านหน้างานตอนท้ายกะหรือโดยใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer SPC ระหว่างเฟส 2 ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์ชุดเครื่องมือ OEE real time ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกในการป้อนเวลาเครื่องจักรหยุดจากหน้างาน ในเฟส 3 ข้อมูลจะถูกส่งมาจากเซ็นเซอร์ของเครื่องจักร วีดีโอแรกนี้แสดงให้คุณเห็นถึงการป้อนข้อมูล OEE แบบธรรมดาในชุดเครื่องมือของ SPC

https://www.youtube.com/watch?v=rqsuxj6WkGw