DataLyzer
ซอฟต์แวร์ Gage Management

  1. Home
  2.  » 
  3. ผลิตภัณฑ์
  4.  » ซอฟต์แวร์ Gage Management

ซอฟต์แวร์ DataLyzer Gage Management

วีดีโอข้างใต้แนะนำถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัด

ภาพรวม Gage Management Software

การวิเคราะห์ SPC ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดของระบบการวัด เครื่องมือวัด, เทคนิคการวัด และอุปกรณ์ประกอบการวัด ทั้งหมดรวมอยู่ในระบบการวัด ส่วนต่างๆเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความผันแปรในระบบการวัดได้ ความผันแปรเหล่านี้ไปส่งผลในส่วนของความผันแปรกระบวนการในการวิเคราะห์ SPC และส่งผลเชิงลบกับค่าสถิติที่เป็นกุญแจสะท้อนระดับคุณภาพเข่น Cpk, Ppk Ppm เป็นต้น ซอฟต์แวร์ DataLyzer® Spectrum Gage Management ช่วยหาค่าความผันแปรระบบการวัดและมีเครืองมือต่างๆในการลดความผันแปรดังกล่าว การสอบเทียบเครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ Gage R&R(MSA) คือเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ก็มีอยู่ใน DataLyzer Gage Management

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • จัดการต้นทุนคุณภาพจากการสอบเทียบเครื่องมือที่เป็นส่วนใหญ่ของต้นทุนทั้งหมด
  • ระบบมีความยืดหยุ่นในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการสอบเทียบ
  • ระบบครบสมบูรณ์สำหรับการศึกษาเรื่องระบบการวัด
  • การตรวจจับและตรวจสอบจากศูนย์กลางเดียวกันในการสอบเทียบเครื่องมือวัดและศึกษาเรื่อง Gage R&R
  • สามารถบูรณาการรวมกันระหว่าง SPC และ MSA
ฐานข้อมูลเครื่องมือวัด: 

ตำแหน่ง, ผู้จำหน่าย, รายละเอียดผู้จำหน่าย เช่น ที่อยู่,ราคา,ข้อมูลการบริการ เป็นต้น รายการเหล่านี้อยู่ในงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดซึ่งจะช่วยให้คุณอ้างถึงข้อมูลการให้บริการและจัดหาอุปการณ์ทดแทนได้อย่างรวดเร็ว

ประวัติเครื่องมือวัด:

ประวัติการบำรุงรักษาของการสอบเทียบซึ่งสามารถศึกษาแนวโน้มของเครื่องมือวัดได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเครื่องมือออกไปสอบเทียบหน่วยงานภายนอกก็ถูกจัดเก็บไว้ด้วยเช่นกัน

การศึกษาการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ในช่วงของการสอบเทียบคุณสามารถเลือกจำนวนค่าวัดที่ต้องการใช้ในย่านวัดที่ต้องการสอบเทียบ ถ้าต้องการเลือกให้ใกล้เคียงมาตรฐานของแต่การสอบเทียบรวมถึงค่าวัดหรือการศึกษาความไม่แน่นอนจากค่าวัดเทียบกับค่าอ้างอิง ขั้นตอนการสอบเทียบสามารถกำหนดได้โดยผู้ใช้และนำไปใช้กับเครื่องมือวัดที่ต้องการทั้งหมด

รายงาน

สามารถรายงานประวัติการศึกษาการสอบเทียบเครื่องมือวัด การออกรายงานเมื่อครบกำหนดรอบสอบเทียบและการพิมพ์ฉลาก

ศึกษา R&R

วิธีการป้อนค่าประกอบด้วย จำนวนวัดซ้ำ, สุ่มหรือเปิดจากแบบฟอร์มหรือลำดับในที่กำหนด,การวิเคราะห์ ANOVA, วิธีคำนวณแบบยาวหรือแบบสั้น,ศึกษาระบบการวัดของข้อมูลวัดหรือข้อมูลคุณลักษณะ, ดูผลงานด้วยเส้นกราฟประสิทธิภาพ, Range chart, Average & Run , Error Chart, Normalize individual charts ,Whisker charts, X-Y plots และ Scatter plots ของข้อมูล,เปอร์เซ็นต์ R&R ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องของความผันแปรกระบวนการ

วิธีการป้อนข้อมูล

ข้อมูลสำหรับการศึกษาสามารถใช้วิธีการป้อนผ่านคีย์บอร์ด, รับค่าจากเครื่องมือวัดอัตโนมัติผ่าน RS232/USB หรือการนำเข้าจากตารางคำนวณ

รองรับหลายภาษา

รองรับการเปลี่ยนภาษาได้หลายภาษาให้ง่ายในการทำงานของพนักงานหน้างาน ภาษาที่รองรับประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ,สเปน,จีน,ฝรั่งเศส,เยอรมัน, ฮินดู, ดัชท์, โปรตุเกส, รัสเซีย, อาราบิก, ฮังการี, สโลวาเกีย, เวียดนาม, ตุรกี, โปแลนด์ ,เช็ก, อิตาลี, เดนมาร์กและสวีเดน. ภาษาอื่นๆสามารถเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลด โบรชัวร์

Calibration and MSA – A practical approach to implementation –

ขั้นตอนสำคัญที่มักถูกมองข้ามคือขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) โดยหลักการแล้วมันเป็นขั้นตอนที่ง่ายและมีเหตุผล การข้ามขั้นตอนนี้อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียเวลาในการวิเคราะห์สาเหตุ ในเอกสารนี้ DataLyzer จะให้คำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับการสอบเทียบและ MSA และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถนำการวิเคราะห์ระบบการสอบเทียบและการวัดมาใช้ได้อย่างง่ายดาย