DataLyzer
FMEA Software

 1. Home
 2.  » 
 3. ผลิตภัณฑ์
 4.  » ซอฟต์แวร์ FMEA

ทัวร์แนะนำซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA

วีดีโอข้างใต้แนะนำถึง Advanced Planning Quality Process (APQP) และซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA เข้าไปช่วยการทำงาน APQP ของคุณได้อย่างไร

เข้าใจโครงสร้าง FMEA

วีดีโอข้างใต้ให้คุณได้เข้าใจชัดเจนถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของเอกสารที่เกี่ยวกับ FMEA

ซอฟต์แวร์  FMEA

สำหรับผู้ผลิตทั่วโลก FMEA ได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเหมือนๆกันไปแล้ว Process Flow, FMEA, Control plan และ SPC มีหลักการในการเชื่อมต่อกัน กระบวนการของ FMEA สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์, กระบวนการหรือเทคนิคการตรวจจับจะถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำจากระบบ SPC จะส่งต่อจากหน้างานถึงวิศวกรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ FMEA ของกระบวนการ ซอฟต์วแวร์ DataLyzer FMEA เป็นหนึ่งโมดูลที่ข้อมูลทั้งหมดถูกรวมไว้ที่ฐานข้อมูลของ DataLyzer ทำให้เป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง SPC และ Process Flow/FMEA/Control Plan กับพนักงาน และมั่นใจได้ว่า FMEAs และ Control Plans เป็นเอกสารรายงานข้อมูลล่าสุดจริงๆ

DataLyzer FMEA เป็นโมดูลหนึ่งในซอฟต์แวร์ชุดใหญ่ของ DataLyzer โปรแกรมเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน IATF 16949 และ AS13004 อย่างใกล้ชิด DataLyzer FMEA จะทำงานเป็นแบบเครื่องเดียวหรือจะเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ SPC Spectrum ก็ได้

หลังจากคู่มือ FMEA ฉบับร่างเผยแพร่ ข้อเสนอแนะนับพันได้รับจากผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ FMEA ทั่วโลก ทำให้ AIAG ได้ทบทวนคู่มือ FMEA ฉบับร่างใหม่ คู่มือฉบับแรกได้เผยแพร่อย่างสมบูรณ์แบบและคู่ฉบับปรับปรุงใหม่ของ AIAG-VDA FMEA มีกำหนดเผยแพร่ในปลายปี 2018

AIAG และ VDA ได้กำหนดอย่างเป็นทางการแล้วที่จะเผยแพร่คู่มือ AIAG-VDA FMEA 1st Edition ในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 ที่เซี่ยงไฮ้

DataLyzer สนับสนุนระบบ AIAG VDA FMEA อย่างครบถ้วนกลมกลืน ยังไม่แน่ชัดว่า FMEA ระบบใหม่จะมีอะไร แต่ฉบับร่างมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป

ตัวอย่างเช่น :

 • ค่า RPN จะไม่ปรากฎแต่จะถูกแทนด้วย Action Priority ดูวิธีการดำเนินการใน DataLyzer FMEA ได้จาก วีดีโอ
 • มี 6 ขั้นตอนของกระบวนการต้องดำเนินการ
 • ตารางเกณฑ์การให้คะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • บางคอลัมน์ใน FMEA แบบเก่าจะถูกเปลี่ยนโดยแบ่งย่อยหรือถูกนำมารวมกัน

สำหรับผู้จัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2019 ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ FMEA ที่มีความสามารถในการรองรับฟังก์ชั่นใหม่นี้ สำหรับ FMEA อันใหม่นี้วิธีการใหม่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ คู่มือใหม่ระบุว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ยากลำบากที่จะจัดทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยเอ็กเซล, หมายความว่าถ้าคุณเป็นผู้จัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์และยังคงใช้เอ็กเซลสำหรับการทำ FMEA ของคุณ คุณควรพิจารณาปรับเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ FMEA

สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซอฟต์แวร์ FMEA ของเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบมาตรฐาน HACCP ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศถูกประยุกต์ใช้กับระบบ AS13004 ซอฟต์แวร์ FMEA ของเราอ้างอิงตามกฎระเบียบ ITAR/EAR ซึ่งเอกสาร FMEA เป็นเอกสารทางเทคนิคที่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ITAR/EAR

 

ผลลัพธ์โดยทั่วไปที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA

 • ลดเวลาในการเตรียม Process Flow/FMEA/Control Plan ของวิศวกรลงได้มาก
 • ความรู้ทางวิศวกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมในการติดตั้งระบบมาตรฐานและระบบ FMEA และ Control Plans
 • การติดตามการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดปัญหาการสื่อสารกับลูกค้าหรือระบบตรวจสอบ
 • มีเวลาในการปรับปรุงกระบวนการมากขึ้น ดีกว่าเสียไปกับการทำระบบ FMEA

ปรับเปลี่ยนได้กับอุตสาหกรรมของคุณ

สามารถปรับเกณฑ์และประเภทสัญลักษณ์ของ FMEA , แยกได้ถึงขั้นตามกลุ่มเอกสาร ข้อความมาตรฐานสามารถใช้ได้สำหรับ FMEA และ Control Plan การติดตั้งนี้รับประกันความคงเส้นคงวาและลดเวลาในการทำระบบ FMEA ให้เสร็จสมบูรณ์ สามารถกำหนดระดับการเตือนสำหรับ RPN หรือลำดับความสำคัญของปฏิบัติการณ์หรือความรุนแรงได้ การตั้งค่าเพิ่มเติมทำได้ตามความต้องการของคุณ

การกำหนดผู้ใช้งานและสิทธิ

ซอฟต์แวร์ FMEA สามารถกำหนดผู้ใช้,หน้าที่และรูปแบบการให้สิทธิ์ เข้าถึงการควบคุมเอกสารทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านทางผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ เอกสารหรือกลุ่มเอกสารทำให้ DataLyzer FMEA เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานแม้จะมีหลายๆโรงงาน การจัดการผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงกับ Active Directory

สร้างและกำหนดการไหลของกระบวนการ

ต้องกำหนดการไหลของกระบวนการก่อนสร้างกระบวนการ FMEA ซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนากระบวนการไหลหลักและกระบวนการไหลรองและยังมีสัญลักษณ์มาตรฐาน การเปลี่ยนกระบวนการไหลจะอัพเดตกระบวนการ FMEA อย่างอัตโนมัติและในทางกลับกัน

การตรวจสอบระบบ IATF 16949

ไม่ต้องสนใจรูปแบบเพียงแค่ป้อนข้อมูล ขั้นตอนตรวจสอบระบบเพียงเพื่อให้แน่ใจถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามรูปแบบที่ IATF 16949 กำหนดไว้เท่านั้น ทำให้ข้อผิดพลาดเหลือน้อยที่สุด สิ่งนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ตรวจสอบ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างจุดเชื่อมต่อของทั้ง 3 เอกสาร Process Flow , FMEA และ Control Plan ระบบ DataLyzer FMEA จะรองรับปรับให้ตรงและสอดคล้องกับวิธีการใหม่ๆของ AIAG VDA FMEA

วิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

สืบหาปัญหาด้วยเทคนิคการแก้ปัญหา “5-Why” และการวิเคราะห์ Ishikawa (Fishbone) ที่มีอยู่ใน FMEA

ลำดับความสำคัญของปฏิบัติการณ์

วิธีการจัดลำดับความสำคัญของปฏิบัติการณ์จะอ้างอิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ของระบบ AIAG VDA FMEA ที่ได้ดำเนินการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างค่า RPN กับ Activity priority ดู วีดีโอ

เปิดดูการปฎิบัติ

รายงานยังปฎิบัติการณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ทุกๆจุดใน FMEA เปิดได้จากรายการแสดงและเข้าถึง FMEA แต่ละจุดได้โดยตรง  สามารถรับเมลล์แจ้งเตือนในกรณีที่ปฏิบัติการณ์ใดๆใกล้ถึงกำหนด

แผนควบคุมที่ปราดเปรียวที่เชื่อมต่อ FMEA , SPC และ Drawing เข้าไว้ด้วยกัน

นำเข้าคุณลักษณะได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์บอลลูน สร้างแผนภูมิควบคุม SPC ได้ตรงจากแผนควบคุม (Control Plan) เพื่อลดเวลาในการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนให้น้อยที่สุด

ยืดหยุ่นและปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้

ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทำให้จำเป็นจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีความยึดหยุ่นเพื่อช่วยผู้ใช้งานในกระบวนงาน FMEA/Control Plan การเพิ่มคอลัมน์ตามความต้องการของลูกค้าหรือการเพิ่มหมวดหมู่คอลัมน์สำหรับ Pass Through Characteristics (PTC) เป็นเรื่องง่าย มีหกจุดที่ผู้ใช้งานต้องกำหนดในการเพิ่มคอลัมน์ถึงจะสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณได้ แปล FMEA หรือ Control Plan ได้ขณะทำการพิมพ์ คุณสามารถสร้าง Control ตามภาษาที่ลูกค้ากำหนดแต่พิมพ์ Control Pan ด้วยภาษาอื่นเพื่อพนักงานหน้างานก็สามารถทำได้

รายงาน

พิมพ์รายงาน Pareto ของค่า RPN สูงสุด X อันดับแรกได้จากเอกสารหรือกลุ่มเอกสารหรือพิมพ์รายงานเรียงตามลำดับความสำคัญของปฏิบัติการณ์

ฝึกอบรม

ซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายไม่ต้องการการฝึกอบรมมาก มีคู่มือ, วีดีโอแนะนำ 14 วีดีโอที่อธิบายวิธีการเริ่มต้นติดตั้งระบบ FMEA โดยใช้ DataLyzer FMEA ต้องการดูวีดีโอแนะนำ คลิกลิงก์ ดูบทช่วยสอน 

สำหรับรายละเอียดเพื่มเติมดาวน์โหลด โบรชัวร์

Introduction to Risk Analysis

แนะนำถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ ISO 9000:2015 ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง บทความนี้อธิบายแนะนำถึงการวิเคราะห์ความเสียงกับ FMEA ,ประวัติของ FMEA, เริ่มต้น FMEA อย่างไรให้เป็นไปตามรูปแบบของ IATF 16949

Managing FMEA’s

การจัดการ FMEAปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้โปรแกรม FMEA ของคุณประสบความสำเร็จ? อะไรบ้างที่คุณต้องเตรียมก่อนจะเริ่ม FMEA และอะไรที่คุณต้องการสำหรับ FMEA เฉพาะราย

หมวดหมู่ FMEA

วิธีการกำหนดสัญลักษณ์ของแต่ละหมวดหมู่รวมถึงคุณลักษณะพิเศษที่จะใช้ใน FMEA ทำได้อย่างไร? จะมีการพูดถึงวิธีการต่างๆในการให้คะแนน SxOxD, OxD, SxO เช่น ความเสียหายที่มีระดับความรุนแรง 9 และ 10 จัดเป็นระดับความปลอดภัยและความเสียหายวิกฤติ

Excel เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์หรือไม่?

ดูเหมือนจะตอบโจทย์ในตอนแรกแต่ต้องมีการกำหนดค่าต่างๆในหลายๆจุดที่ซับซ้อนหากการดำเนินการด้วย Excel ดังนั้น Excel ยังไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมเมื่อถึงจุดที่เริ่มเป็นงานยากส์

การเปรียบเทียบ FMEA กับ HACCP

หลายๆอุตสาหกรรมใช้ FMEA แต่ในอุตสาหกรรมอาหารจะใช้ HACCP มีอะไรบ้างที่คล้ายกันและแตกต่างกันรวมถึงอะไรบ้างที่เป็นข้อดีมีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการประยุกต์ใช้ FMEA

FMEA กับประสิทธิภาพด้านต้นทุน

เราแก้ปัญหาที่จุดได เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? ตอนนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับการที่ลูกค้าคืนผลผลิตคือเท่าไหร่? FMEA ส่งผลกระทบพนักงานระดับบนและระดับล่างหรือไม่? FMEA ปรับโฉมธุรกิจให้คุณได้อย่างไร?

การตรวจจับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโดยการใช้มาตรฐาน FMEA

คุณสามารถจัดเก็บความรู้เกี่ยวกับ FMEA ไว้และนำกลับมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่รวมและการพัฒนากระบวนการได้

ทำไมเลือกใช้ DataLyzer FMEA แทน Excel?
 • รูปแบบ IATF16949 ในเรื่อง FMEA เข้มงวดมากและการสร้างรูปแบบข้อกำหนดใน Excel ใช้เวลานาน DataLyzer FMEA ไม่เพียงปรับรูปแบบได้อัตโนมัติยังสามารถปรับรูปแบบได้ขณะป้อนข้อมูล แต่ยังคงมั่นใจว่ายังคงรูปแบบที่กำหนดไว้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดูได้จากวีดีโอแนะนำข้างใต้
 • เนื่องจาก Excel ไม่สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานและมันเพียงอนุญาตให้คุณคัดลอดหรือย้ายแถว, การคัดลอกหรือการย้ายชิ้นงานโดยโครงสร้างไม่สามารถทำได้
 • ใน Excel, FMEA และ Control Plan ต้องถูกปรับปรุงและเวอร์ชั่นเก่ายังต้องเก็บรักษาไว้ มากกว่านั้นการปรับปรุงและการสร้างเอกสารใหม่ต้องใช้ความพยายามเนื่องจากมีขั้นตอนที่เข้มงวด การตรวจสอบความถูกต้องด้วยกฎที่มีใน DataLyzer สร้างความมั่นใจได้ว่าเอกสาร FMEA ถูกต้องก่อนเผยแพร่ออกไป
 • ประหยัดเวลาโดยใช้การอ้างอิงกระบวนการมาตรฐาน FMEA และประยุกต์สิ่งเหล่านี้กับลูกค้าก็พอ แม้ว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ที่ Excel แต่มันเป็นงานน่าเบื่อ
 • เปิดดูปฏิบัติการณ์ FMEA ที่ถูกจัดการไว้แล้วในรายงานปฏิบัติการณ์ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาได้โดยผู้จัดการ/วิศวกร และยังเรียงลำดับตามกำหนดการณ์ได้อีกด้วย
 • CPs ถูกจัดการให้เป็นมาตรฐานสามารถแปลภาษาได้อัตโนมัติก่อนการพิมพ์
 • การเปลี่ยนภาษาใน FMEA เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและคุณสามารถดูข้อมูลด้วยภาษาของคุณเอง
 • การนำเข้าคุณลักษณะลงใน FMEA เป็นไปโดยอัตโนมัติหรือการสร้าง CP จาก Drawing ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์บอลลูนซึ่งประหยัดเวลาและลดงานของคุณได้
 • การดำเนินการใช้ Action Priority ต้องมีการเขียนโปรแกรมลงใน Excel หมายความว่าคุณต้องการเขียนมาโครให้กับทุกๆตาราง FMEA ใน Excel
 • FMEA อาจจะต้องการเพิ่มเติมการกำหนดผู้ใช้และสิทธิซึ่ง Excel ไม่สามารถทำได้
 • 6 ขั้นตอนใหม่ของกระบวนการที่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต้องใข้ ส่งผลให้ตรงสร้างประมาณ 30 คอลัมน์แทน 20 เดิมและต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง FMEA สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากส์ในการดำเนินการด้วย Excel ในคู่มือ FMEA ฉบับใหม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ FMEA

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น DataLyzer FMEA , FMEA ที่ทำอยู่ใน Excel สามารถนำเข้ามาได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติ่มอ่านได้จาก บทความ

บูรณาการ APQP: Drawing – Ballooning – CMM – Control Plan – SPC

ระหว่างการดำเนินการ APQP การสร้างคุณลักษณะวิกฤตในแผนควบคุมเป็นขั้นตอนสำคัญแต่การต้องใข้เวลาและกระบวนการทางแล็บ คุณลักษณะเหล่านี้ถูกสร้างใช่ช่วงการออกแบบกระบวนการและพวกเขาต้องการป้อนลงในโปรแกรม CMM, Control Plan และโปรแกรม SPC นอกจากนี้ซัพพลายเออร์ต้องเชื่อม Drawing ที่ได้รับจากลูกค้าอีกด้วย

ซอฟต์แวร์ DataLyzer สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นโดย :

 • การเพิ่มการเชื่อมของบอลลูน Drawing สามารถเข้าถึงไปยังรายการคุณลักษณะได้
 • รายการเหล่านี้สามารถนำเข้าได้จากโปรแกรม CMM
 • สร้าง Control Plan จากพื้นฐาน FMEA
 • เชื่อมโยงคุณลักษณะไปยังเครื่องจักร/อุปกรณ์/แท่น/เครื่องมือ ที่เหมาะสม รวมถึงสามารถเพิ่มคอลัมน์ เช่น (จำนวนตัวอย่างคงที่,OCAP) ที่ไม่มีในข้อมูลบอลลูน
 • ส่งคุณลักษณะเหล่านี้ไปยังซอฟต์แวร์ DataLyzer SPC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่าง อ่านได้จาก บทความนี้