DataLyzer
ซอฟต์แวร์ CAPA

  1. Home
  2.  » 
  3. ผลิตภัณฑ์
  4.  » ซอฟต์แวร์ CAPA

ซอฟต์แวร์ CAPA Corrective and preventive action (CAPA) คือองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร โปรแกรมปรับคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการปรับปรุงคือการดำเนินการในระดับต่างๆเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์และสถานการณ์เพื่อขจัดเหตุการณ์ไม่ให้เกิดซ้ำ ส่วนนี้เป็นโมดูลหนึ่งของซอฟต์แวร์ DataLyzer ซอฟต์แวร์ DataLyzer CAPA ให้ผู้ใช้สามารถสร้างและตรวจดูขั้นตอนการทำงาน, ปฏิบัติการณ์, ระบบปิดและการเพิ่มเติมเอกสาร ได้อย่างยืดหยุ่นในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดใน CAPA

Results

ผลที่ได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer CAPA คือ :

  • เครื่องมือการจัดการแบบศูนย์กลางและหน้าจอที่สามารถตรวจดู CAPA ได้ทั้งหมด
  • บูรณาการได้กับเหตุการณ์จาก SPC, OEE และ FMEA เพื่อไปสร้าง CAPA ได้อัตโนมัติ
  • ปัญหาการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบน้อยลง

สร้าง CAPA ขององค์กรได้เอง : แต่ละองค์กรมี CAPA ของแต่ละกระบวนการ/ขั้นตอนและมีกระบวนการทำงานของตัวเอง กฎสำหรับกระบวนการทำงานก็อาจแตกต่างกันในแต่ละแผนกหรือฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกัน เครื่องมือ CAPA ของ DataLyzer มีความยืดหยุ่นสามารถสร้างกระบวนการทำงานของ CAPA ได้มากกว่าหนึ่งชิ้น

การสร้าง CAPA: เนื่องจาก CAPA ได้บูรณาอย่างสมบูรณ์กับซอฟต์แวร์ DataLyzer CAPA สามารถสร้างปฏิบัติการณ์ขณะที่เกิดเหตุการณ์ได้อย่างอัตโนมัติในหลายโมดูล เช่น ขณะเครื่องจักรหยุดทำงาน, มีจุดเกินสเปค ฯลฯ

ทีมงานและการให้สิทธิ์ : สามารถสร้างทีมงานได้ โดยแต่ละขั้นตอนจะมีเจ้าของงานและหน้าที่รับผิดชอบที่มีปฏิบัติการณ์ในขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดให้แต่ละคนแตกต่างกัน

อนุมัติกระบวนงาน: สามารถสร้างตามเงื่อนไขสถานการณ์หรือความเป็นไปได้ของแต่ละสถานการณ์หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนด การอนุมัติกระบวนงานสามารถกำหนดได้ที่ CAPA ทั้งแบบขั้นตอนหรือกลุ่มปฏิบัติการณ์ก็ได้

เพิ่มคอลัมน์ : เพิ่มรายการคอลัมน์ได้ใน CAPA หรือขั้นตอนเดี่ยวๆก็ได้

กลุ่มปฏิบัติการณ์ : กลุ่มปฏิบัติการสามารถสร้างและกำหนดเฉพาะขั้นตอนที่ระบุ กระบวนงานอนุมัติที่กำหนดขึ้นเองสามารถกำหนดไปที่ปฏิบัติการณ์

เพิ่มรายการ : สามารถเพิ่มรายการได้หนึ่งรายการหรือมากกว่าลงในแต่ละขั้นตอน ด้วยสิ่งนี้จึงสามารถประคับประคองกระบวนการได้อย่างง่ายดาย

รายงาน : เปิดดูปฏิบัติการณ์, ที่รอการอนุมัติ, ประวัติ

ซอฟต์แวร์ที่บูรณาการการปรับปรับคุณภาพและผลิตภาพได้อย่างสมบูรณ์

ในอุตสาหกรรมการผลิต คนที่ทำงานเกี่ยวกับสถิติกับการควบคุมกระบวนการบางครั้งมีหน้าที่ในการลดเหตุการณ์หยุดเดินของเครื่องจักรด้วย มันสมเหตุสมผลมากที่จะบูรณาการผลลัพธ์จาก OEE กับผลลัพธ์จาก SPC เข้าด้วยกัน ดังนั้นเราจึงมีการพัฒนาโมดูล OEE แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสมบูรณ์แบบ ระบบต้องติดตามผลปฏิบัติการณ์แก้ไขและปฏิบัติการณ์ป้องกัน โมดูล CAPA นี้เป็นโมดูลล่าสุดของทั้งเซ็ตของซอฟต์แวร์

ในบทความนี้ เราจะบรรยายสรุปความแตกต่างของโมดูลและอธิบายถึงการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลที่แตกต่างนี้ว่าแต่ละโมดูลช่วยผู้ใช้งานในการทำงานต่างๆได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร