DataLyzer
ทำไมต้อง DataLyzer?

  1. Home
  2.  » 
  3. ข้อมูลบริษัท
  4.  » ทำไมต้อง DataLyzer?

✔️ มีประสบการณ์มากกว่า 38 ปี

ย้อนหลังกลับไปในปี 1979 DataLyzer เป็นรายแรกที่ขายซอฟต์แวร์ SPC และ Gage R&R ในเชิงพานิชย์ ด้วยประสบการณ์ที่เราสะสมมามากว่า38 ปีในการสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ SPC ให้กับลูกค้ามากถึง 6 ทวีปทั่วโลก ทำให้ได้ประสบการณ์อันล้ำค่าในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม รวมถึงการดำเนินการจัดวางระบบ ความเข้าใจในปัญหาของลูกค้าและการสร้างนวัตกรรมที่เข้าไปมีส่วนช่วยแก้ปัญหาทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในตลาด

✔️ สามารถปรับขนาดได้กับทุกขนาดอุตสาหกรรม

DataLyzer เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นและปรับได้กับทุกขนาดที่ลูกค้าต้องการ จะเริ่มจากหนึ่งหน่วยหนึ่งโมดูลของซอฟต์แวร์หรือจะขยายไปทั่วทั้งโรงงานหรือขยายโมดูล (SPC, Process Flow, FMEA and Control Plan, Calibration and MSA, real-time OEE and CAPA) ก็สามารถเป็นไปได้ทั้งหมด รวมถึงสนับสนุนระบบเน็ตเวิร์คในโรงงานที่ตั้งอยู่หลากหลายแห่ง ซอฟต์แวร์ออกแบบให้สามารถดึงข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติจากหลายๆแหล่งและมีมากถึง 21 ภาษาเพื่อให้เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลก ด้วยด้วยการติดตั้งที่ง่าย ซอฟแวร์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรานั้นสามารถดำเนินการระบบได้บนฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบ

✔️ สามารถนำเสนอซอฟต์แวร์ ฝึกอบรม และให้การสนับสนุนได้ทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นตัวแปรตัวเดียวที่คงที่ และผลลัพธ์ก็คือการปปรับปรุงที่ดี การที่เรามีตัวตนในพื้นทืท้องถิ่นนั้นทำให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงเราและติดต่อกับผู้สอนและที่ปรึกษาได้อย่างง่ายขึ้น ด้วยประสบการณ์ของเราจากหลากหลายแหล่งทั่วโลกจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดด้วยภาษาท้องถิ่นแต่ผลลัพธ์ระดับโลก