sales@datalyzer.com

  1. Home
  2.  » Training & Advies

Om kwaliteitstechnieken als FMEA, MSA, OEE en SPC in te voeren dienen medewerkers kennis te hebben op welke wijze deze technieken dienen te worden geïmplementeerd en toegepast. Training is dus een essentieel onderdeel van elk implementatieplan. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk bij het vaststellen van een trainingsprogramma:

• De training dient aan te sluiten bij het implementatie plan en dient in logische stappen te worden uitgevoerd over een langere tijdsperiode
• Training dient praktisch te zijn en het geleerde dient zo snel mogelijk in de praktijk toegepast te worden.

DataLyzer biedt in-house training en advies met betrekking tot FMEA, MSA, OEE en SPC. Onze trainingen hebben altijd een sterke focus op de praktische toepassing van deze theoretische concepten en methoden. Deze focust volgt logischerwijs uit onze jarenlange ervaring op basis van implementaties in diverse industrieën. In aanvulling op klassikale trainingen biedt DataLyzer ook online E-learnings. DataLyzer biedt trainingen voor FMEA, MSA en SPC.

Faalwijzen en Effect Analyse (FMEA)

FMEA is een systematische aanpak, die medewerkers ondersteunt bij het voorkomen van kwaliteitsproblemen. Tijdens de training leren studenten onder andere:

• op welke wijze het FMEA proces georganiseerd dient te worden
• de 15 FMEA stappen
• de relatie tussen FMEA, MSA en SPC

Kies FMEA training in het menu voor meer details over deze training.

Meet Systeem Analyse (MSA)

MSA is een kritische en essentiële stap in elk verbeteringsprogramma. Tijdens de MSA training leren de deelnemers onder andere:

• de theorie volgens IATF16949
• op welke wijze een MSA studie dient te worden uitgevoerd
• op welke wijze problemen gevonden tijdens een MSA studie kunnen worden opgelost
• op welke wijze MSA studies in een bedrijf dienen te worden georganiseerd

Kies MSA training in het menu voor nadere informatie over de training.

Statistische Procesbeheersing (SPC)

Er zijn vele factoren die de implementatie van SPC beïnvloeden. Een aantal van deze factoren zijn:

• Hoe gecommitteerd is het management om SPC in te voeren?
• Hoeveel kennis is er beschikbaar in de organisatie?
• Wat zijn de klanteneisen en hoe groot is de druk van klanten?
• Hoeveel tijd is er beschikbaar van de sleutelfunctionarissen?
• Wat is de huidige status van processen, meetmethoden, kwaliteitstechnieken etc?
• Wat zijn de potentiële resultaten van invoering van SPC?
• Wat zijn de beschikbare budgetten voor procesverbetering?
• Wat is de huidige ICT infrastructuur (ERP, MES, Scada, PLC, OEE) en in welke mate dient SPC geïntegreerd te worden?

Om SPC op de juiste wijze in te voeren is het van belang om de implementatie stappen zorgvuldig vast te stellen en een belangrijk onderdeel van de implementatie is training. DataLyzer heeft 30 jaar ervaring met SPC implementaties in honderden ondernemingen dus we zijn graag bereid met u van gedachte te wisselen over de implementatie in uw organisatie. Neem voor meer informatie contact op met DataLyzer via onze chatservice en/of stuur een e-mail naar sales@datalyzer.com