sales@datalyzer.com

DataLyzer
FMEA Software

 1. Home
 2.  » 
 3. Producten
 4.  » FMEA software

DataLyzer FMEA rondleiding

De video geeft u een introductie in het Advanced Planning Quality Proces and hoe DataLyzer FMEA software past binnen het APQP proces.

Structuur FMEA

De video geeft u een duidelijk beeld van de relaties in een FMEA document.

DataLyzer FMEA software

Steeds meer bedrijven gebruiken FMEA als een essentiële stap in hun continue verbeteringsprogramma. Proces Flow, FMEA, het control plan en SPC hebben een logische verbinding.

Vanaf de start van de toepassing van FMEA worden producten, processen en de beheersing verbeterd. DataLyzer FMEA is een module waarbij alle gegevens worden opgeslagen in de standaard DataLyzer database zodat SPC en Proces Flow/FMEA/Control plan informatie uitgewisseld kan worden tussen de verschillende medewerkers. Op deze wijze ontstaan werkelijk levende documenten die het continu verbeterproces ondersteunen.

DataLyzer FMEA software is één van de modules van de DataLyzer software suite. DataLyzer FMEA software kan standalone gebruikt worden of in samenhang met DataLyzer SPC software. Het programma werkt volgens de IATF16949 methodologie.

DataLyzer support het volledige AIAQ-VDA FMEA systeem, dat in Juni 2019 is uitgegeven.

Bekijk deze video om te zien hoe deze nieuwe formulieren zijn geïmplementeerd in DataLyzer FMEA.

Voor automotive leveranciers betekend dit een grote verandering, met name wanneer u nog geen gebruik maakt van FMEA software die in staat is deze veranderingen te implementeren. Voor nieuwe FMEA’s zal de nieuwe methode ge-audit worden. Meer weten over de nieuwe norm? Lees in dit artikel een samenvatting van veranderingen, en hoe DataLyzer hiermee omgaat. Ook kunnen wij een transitie training verzorgen om u zo goed mogelijk bij te staan tijdens de overgang naar de nieuwe norm. Neem contact op met uw account manager of sales@DataLyzer.com voor meer informatie.

 

De resultaten van het gebruik van DataLyzer FMEA software zijn:
 • Vermindering van benodigde tijd om Proces Flows/FMEA’s/CP’s te maken;
 • Vastlegging van kennis door gebruik van standaard en specifieke FMEA’s / CP’s;
 • Betere opvolging van acties;
 • Professionele indruk naar klanten;
 • Minder problemen tijdens klanten- en systeem audits;
 • U besteedt uw tijd aan het verbeteren van uw processen niet aan het beheren van uw Proces Flows/FMEA’s/CP’s.

Algemeen: DataLyzer FMEA is zoals alle DataLyzer modules beschikbaar in meerdere talen inclusief Nederlands. Bedrijven werken vaak met FMEA’s in Excel. Om het opstarten van DataLyzer FMEA te vereenvoudigen kunnen FMEA’s in Excel worden geïmporteerd.

Setup: Tijdens de setup fase kunnen gebruikers standaard beschrijvingen voor FMEA’s en control plannen in keuzelijsten vastleggen. Tabellen voor ernst, optreden en detectie worden vastgesteld evenals classificatie symbolen voor bijzondere kenmerken. Deze set-up optie bevordert consistentie en bespaart tijd bij het maken van de FMEA. Alarmniveaus voor RPN, SOD of de ernst worden vastgesteld. Meerdere definities en sets kunnen worden vastgelegd voor gebruik van in verschillende industrieën.

Proces Flow/FMEA/CP: De ingevoerde gegevens worden weergegeven als “Wat je ziet is wat je krijgt”. Als een team samen komt kunnen ze de ontwikkeling van de Process Flow /FMEA / CP op het scherm  volgen. De software volgt automatisch de gewenste structuur, zodat de gebruiker zich niet druk hoeft te maken om het formatteren van cellen en het structureren van de FMEA. DataLyzer® ondersteunt de koppeling van Proces Flow, FMEA’s en control plannen. Tijdens het maken van een FMEA of CP kunnen gebruikers een standaard proces FMEA / CP adopteren zodat de hoeveelheid werk om een FMEA te creëren aanzienlijk vermindert. De gebruikersinterface is zo ontworpen dat een FMEA / CP snel kan worden aangemaakt (sneltoetsen, slepen en plaatsen, kopieer functies zowel in als tussen FMEA / CP’s, hyperlinks). Validatie regels kunnen worden toegepast om een goede toepassing van FMEA te garanderen. Dit is met name van belang voor auditors.

Het vinden van de fundamentele oorzaak: Om gebruikers te helpen bij het vinden van de fundamentele oorzaak zijn de “5 Why” en de Ishikawa (Visgraat) analyse  geïntegreerd in de FMEA. De fundamentele oorzaak voor de faalwijze kan worden onderzocht met deze instrumenten en de “5 Why” analyse en Ishikawa categorieën worden opgeslagen in de FMEA.

Proces Flow: Wanneer de proces FMEA ontwikkeld wordt kan gestart worden met de process flow. Voor iedere stap in de process FMEA kan het flow symbol vastgelegd worden. Het systeem ondersteunt een primaire en secundaire flow. Aanpassingen in de process flow worden direct verwerkt in de process FMEA en vice versa.

Control Plan: Het Control Plan kan worden gekoppeld aan de FMEA. De vooraf gedefinieerde keuzelijsten versnellen het opstellen van het Control Plan. Het Control Plan kan worden gebruikt tijdens het creëren van de SPC regelkaarten om aanmaak van regelkaarten te versnellen en een integrale aanpak tussen SPC en FMEA / Control Plan te garanderen. Wanneer de FMEA/het Control Plan wordt afgedrukt hebben de gebruikers een optie om de inhoud van het document te vertalen. Dit maakt het mogelijk om het document op te stellen in de taal van de klant en de documenten voor intern gebruik of andere klanten in een andere taal te printen.

Open acties: Acties die worden ingegeven in een FMEA verschijnen automatisch in een open actielijst totdat ze worden gereed gemeld in de FMEA. Via  deze lijst heeft u direct toegang tot de FMEA.

Flexibiliteit en specifieke gebruikerseisen: De software is ontwikkeld om de gebruiker bij het FMEA / CP proces te ondersteunen. Dit vraagt om flexibiliteit, omdat eisen van de klant kunnen verschillen. Het is bijvoorbeeld eenvoudig om kolommen toe te voegen gebaseerd op specifieke eisen van de klant zoals het toevoegen van een classificatie column voor Pass Through Kenmerken (PTC). Het programma biedt uitgebreide  autorisatie mogelijkheden, ondersteunt bij het vrijgifte proces, u kunt Pareto RPN-rapporten maken, etc.

Autorisatie: Het FMEA programma ondersteunt gebruikers, rollen en autorisatie niveaus. U kunt toegang tot documenten volledig regelen via gebruikers, groepen gebruikers, documenten of groepen documenten. Daarmee is DataLyzer FMEA software ook zeer geschikt om gelijktijdig te gebruiken in meerdere vestigingen.

Voor meer informatie download de brochure

Introductie in FMEA

In ISO 9000:2015 wordt steeds meer nadruk gelegd op risico beheersing. Deze whitepaper geeft een introduktie in risico analyse en FMEA, de historie van FMEA, hoe je kunt starten met FMEA en de layout van IATF16949.

Managen van FMEA’s

Wat zijn de eisen om van uw FMEA programma een succes te maken ? Wat heeft u noidig tijdens de voorbereiding voordat u met uw FMEA’s start en wat dient u per individuele FMEA uit te voeren.

Vaststellen prioriteit in FMEA

Hoe wordt prioriteit voor verbetering vastgesteld en hoe worden classificatiesymbolen en speciale kenmerken gebruikt in FMEA? Verschillende methoden zullen worden besproken om prioriteiten te stellen: Matrix Risico Prioriteit, RPN, Action Priority, Classificatiesymbolen.

Is Excel de juiste software voor FMEA?

Excel is erg gemakkelijk om te starten, maar er zijn zoveel specifieke eisen aan een FMEA document en het FMEA proces dat men kritisch moet kijken of Excel uiteindelijk wel het juiste programma voor uw FMEA proces is.

FMEA en HACCP: Een vergelijking

In de meeste industrieën wordt FMEA gebruikt voor risico analyse. In de voedingsindustrie wordt HACCP gebruikt. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen en wat zou het voordeel zijn voor de voedingsindsutrie om ook FMEA te gebruiken.

FMEA en Kosten

Welke problemen lossen we op en wat zijn de kosten van deze oplossingen ? Wat zijn de kosten van klanten klachten en claims ? Welke impact heeft FMEA op het bedrijfsresultaat ?

Vastleggen proceskennis met behulp van standaard FMEA’s

Hoe kunnen we kennis vastleggen in een FMEA en deze kennis hergebruiken in nieuwe product en proces ontwikkeling.

AIAG VDA FMEA

In dit artikel leest u een samenvatting van veranderingen in de AIAG VDA norm ten opzicht van de AIAG 4e Editie.

Wat zijn de voordelen van DataLyzer FMEA boven Excel
 • De IATF16949 layout van de FMEA is zeer gestructureerd. Een paar voorbeelden: Een potentiële faalwijze kan meerdere effecten hebben, maar slechts 1 ernst en weer meerdere oorzaken. Het veld verantwoordelijke/geplande datum gereed wordt als één veld weergegeven terwijl het eigenlijk 2 velden zijn: Veld 1 is een medewerker,veld 2 is een datum veld dat bewaakt dient te worden. Het is veel werk om het juiste formaat in Excel te creëren. DataLyzer FMEA garandeert dat de medewerker het juiste formaat volgt. De layout wordt altijd automatisch aangepast tijdens het typen.
 • Het kopiëren of verplaatsen van delen van de structuur is niet mogelijk in Excel omdat u alleen hele rijen kunt verplaatsen of kopiëren omdat Excel de onderliggende FMEA structuur niet ondersteund.
 • Proces Flows, FMEA’s en Control Plannen dienen vrijgegeven te worden en oudere versies dienen bewaard te worden. Vrijgave en het creëren van nieuwe documenten dient op een standaard manier plaats te vinden en dat vraagt de nodige inspanning om dat in Excel te realiseren. In DataLyzer kunnen we validatie regels activeren om te garanderen dat de FMEA volledig correct is voordat deze wordt vrijgegeven.
 • Wanneer u FMEA’s voor standaard processen creëert en deze FMEA’s gebruikt (adopteert) in specifieke FMEA’s dan bespaart dat een grote hoeveelheid tijd. In Excel is het niet mogelijk om documenten te adopteren.
 • Open acties in FMEA’s worden beheerd in een actielijst. De lijst kan worden geprint per verantwoordelijke medewerker eb gesorteerd op datum gereed.
 • Control plannen en FMEA’s kunnen gestandaardiseerd worden en kunnen worden vertaald voordat ze geprint worden. Ook kan men direct een andere taal kiezen zodat u de informatie in uw eigen of een specifieke taal kunt bekijken.
 • DataLyzer kent een verregaande autorisatie op individuen, gebruikersgroepen en documentgroepen. Tot in detail kunnen keuzes gemaakt worden welke personen welke documenten mogen (in)zien, wijzigen, vrijgeven etc.

Nog belangrijk: Excel FMEA bestanden kunnen wel worden geïmporteerd in DataLyzer FMEA bij implementatie. Zie voor meer informatie ook: Is Excel the right tool for FMEA?

Training: Het FMEA programma is zeer intuïtief zodat er geen product training nodig is. In aanvulling op de handleiding bieden we (Engelstalige) instructiefilmpjes die uitleg geven over het programma.

Geïntegreerde APQP: Stempelen – Control Plan – SPC

Gedurende het APQP is het vaststellen van kritieke kenmerken een essentiële maar tijdrovende stap. Kenmerken worden vastgesteld tijdens het ontwerpproces. Vervolgens worden ze vaak vastgelegd in het CMM programma, in het control plan en in een SPC programma.   In veel gevallen dienen de kenmerken op de teken ingen gestempeld te worden. Deze stappen kosten veel tijd.

De DataLyzer oplossing kan veel tijd besparen :

 • Het stempelen kan volledig automatisch uitgevoerd worden met behulp van Ballooning software en een bestand met alle kenmerken is beschikbaar
 • DataLyzer biedt een flexibel tool om kenmerken in te lezen van elk type ballooning software.
 • Dit bestand kan geïmporteerd worden in een CMM programma
 • Het control plan kan gemaakt worden vanuit de  FMEA
 • Ken de kenmerken toe aan het veld machine/device/jig/tool. U kunt ook andere velden toewijzen (een vaste steekproefgrootte, OCAP) die niet beschikbaar zijn in het control plan
 • Exporteer de kenmerken naar de  DataLyzer SPC software
 • Importeer gegevens direct vanuit de CMM en maak de SPC kenmerken automatisch aan vanuit de CMM

Lees deze whitepaper voor meer informatie.