sales@datalyzer.com

DataLyzer
CAPA Software

  1. Home
  2.  » 
  3. Producten
  4.  » CAPA Software

CAPA software

Correctieve en preventieve acties zijn een cruciaal deel van ieder kwaliteitssysteem. Productieproblemen vragen vaak om een afhandeling en goedkeuring door verschillende medewerkers om te garanderen dat problemen definief worden opgelost en niet meer terugkeren.

DataLyzer® CAPA software is één van de modules in the DataLyzer oplossing. De CAPA software biedt de mogelijkheid om workflows te creëren en op te volgen. Binnen de workflows kunnen op een flexibele manier acties, accordering en aanvullende informatie worden gedefinieerd en beheerd.

Resultaten

DataLyzer CAPA  biedt een centrale management tool en dashboard om alle CAPAs op te volgen.

De integratie met SPC, OEE en FMEA heeft als resultaat dat het kwaliteitssysteem werkelijk geïntegreerd is en gegevens tussen afdelingen automatisch worden uitgewisseld.

Maak eigen CAPA flows: Iedere organisatie heeft eigen CAPA stappen en workflows. De regels voor workflows verschillen tussen afdelingen bijv de flow voor afhandeling van akties ten gevolge van een interne audit is anders dan de flow bij een klacht van een klant. DataLyzer CAPA is flexibel en ondersteunt het aanmaken van eigen flows.

CAPA Start: Omdat CAPA is geïntegreerd met de andere DataLyzer oplossingen is het mogelijk om CAPAs te starten op basis van gebeurtenissen in andere modules. Bijv bij de afhandeling van een storing of OOC kan de operator een CAPA starten.

Teams en authorisatie: Teams kunnen worden gecreëerd, met een eigenaar voor iedere stap en authorisatie voor accordering in verschillende stappen kunnen worden toegewezen aan specifieke medewerkers.

Accordering Workflows: Accorderingsstappen kunnen worden gecreëerd in een workflow met statussen en acties per status.

Extra velden: Extra velden met lijsten kunnen wordnetoegevoegd aan individuele stappen in de CAPA

Actie groepen: Actie groepen kunnen worden gecreëerd en toegekend aan specifieke stappen. Een specifieke workflow kan worden toegekend aan een actie.

Specifieke lijsten: Een of meerdere specifieke lijsten met met verschillende velden kunnen worden gedefinieerd voor elek stap. Dit geeft een hoge mate van flexibiliteit.

Rapportages: Open acties, openstaande goedkeuringen, historie

DataLyzer Software Suite – A complete integrated solution for quality and productivity improvement

In the manufacturing environment, people working on statistical process control are also sometimes responsible for downtime reduction. It makes a lot of sense to integrate OEE solutions with SPC solutions so therefore we have developed a real time OEE module. Further, to complete the continuous improvement process, a system is required to follow up on corrective and preventive actions. This CAPA module is the most recent module to complete the suite.

In this white paper, we will briefly describe the different modules and explain how interfaces between the different modules assist the users to perform tasks quicker and in a more effective manner.