sales@datalyzer.com

DataLyzer
Whitepapers

  1. Home
  2.  » 
  3. Kennis
  4.  » Whitepapers
DataLyzer biedt Whitepapers waarin verder ingegaan wordt op de toegepaste technieken binnen de software modules.

How to integrate FMEA, Control Planning, SPC and CAPA

Deze white paper toont hoe je een goed werkend kwaliteitssysteem kunt bouwen waar alle technieken samenkomen.

Short run SPC

Short run SPC, vaak aangeduid als nominals, target- of DNOM-grafieken of Z-grafieken, wordt gezien als de oplossing voor fabrikanten met een omgeving met een hoog mengvolume. In dit artikel laten we zien dat het in veel meer omgevingen moet worden gebruikt en laten we ook zien hoe dit eenvoudig kan worden gerealiseerd met DataLyzer Qualis 4.0.

SPC and SQC integrated

Deze white paper legt uit hoe je SPC en SQC in een organisatie kunt combineren om het beste van beide werelden te krijgen.

Integrating SPC, OEE and TPM

Integratie van SPC en OEE in een verbeteringsproces en daarbij gebruik maken van geïntegreerde software heeft voordelen:
– Productiviteit en kwaliteit zijn even belangrijk, en elk bedrijf presteert beter wanneer beiden verbeteren.
– Het continue verbeteringsproces waarin beide aspecten aandacht krijgen wordt sneller geaccepteerd wanneer operators een geïntegreerde gebruikersinterface hebben.
– Wanneer bedrijven beide systemen gebruiken dan wordt de benodigde tijd voor training, afstemming, support en het maken van de benodigde analyses en rapportage geminimaliseerd.

Deze white paper toont het verschil tussen SPC en OEE en toont ook de voordelen om beide methoden te integreren.

Big data and Statistical Process Control

Deze white paper toont hoe statistical process control gebruikt kan worden in combinatie met grote data.

Process Capability Indices

Er is veel verwarring over gebruik van de capability indices Cp, Cpk, Pp and Ppk. De white paper Process Capability Indices probeert deze verwarring weg te nemen en legt uit wat de toegevoegde waarde is om de indices Cp, Cpk en Ppk gelijktijdig te gebruiken.

APQP: Ballooning Control Plan SPC

Deze white paper toont hoe je de ontwerpresultaten met kwaliteitsplanning en uitvoering kunt combineren.

Managing Control Limits

Deze white paper beschrijft op welke wijze regelgrenzen ingesteld dienen te worden om tijdens een implementatie het aantal verstoringen beheersbaar te maken.

Recalculating the Control Limits

Deze white paper beschrijft het gebruik van 2 nieuwe indices om een snelle en effectieve vergelijking te krijgen tussen berekende en vastgelegde regelgrenzen

Using Control Charts for Quality Improvement

Deze white paper toont hoe u SPC (regelkaarten) kunt gebruiken als instrument voor continue verbetering.

Importance of the Range Chart

Tijdens SPC implementatie wordt te veel nadruk gelegd op de gemiddelde kaart. Deze whitepaper legt uit waarom de range kaart belangrijker is en op welke wijze men kan realiseren dat de range kaart meer nadruk krijgt tijdens de implementatie.

Parallel Processes and SPC

Deze paper beschrijft welke aandachtspunten van belang zijn wanneer u SPC invoert in een proces met parallelle subprocessen zoals holtes, rijen, spindels, etc.

Tracking and Tracing

In deze paper wordt uitgelegd hoe u volledige tracking en tracing kunt invoeren en hoe u DataLyzer kunt gebruiken om snel oorzaken van variatie te analyseren.

Reject reduction by analysis of process data

Tijdens de invoering van DataLyzer worden diversie gegevens vastgelegd. In deze tonen we hoe we deze gegevens kunnen gebruiken in een geavanceerde analyse en daarmee kunnen komen tot reductie van afkeur.

CMM Data acquisition and Chart creation

In deze white paper wordt uitgelegd hoe we een CMM meetmachine kunnen integreren in het DataLyzer SPC network.

Defects prevention for the Aerospace industry

In deze white paper, wordt toegelicht hoe de Zero Defects kwaliteitsbenadering steeds meer wordt toegepast in de Aerospace supply chain en hoe DataLyzer kan ondersteunen bij de implementatie.

SPC software and Industrie 4.0

Meer en meer bedrijven zijn op zoek naar een SPC-softwaretool die past in hun Industrie 4.0-aanpak. Dit whitepaper beschrijft de criteria waarmee rekening moet worden gehouden wanneer u op zoek bent naar een SPC-softwareoplossing.

Big data, OEE and SPC

In deze whitepaper wordt getoond hoe Big data, OEE en SPC op een praktische wijze gebruikt worden in de praktijk. De zeer krachtige oplossing is gebaseerd op de samenwerking van Inmation en DataLyzer.

SPC in Crystalline PV module manufacturing

In deze white paper wordt uitgelegd op welke wijze DataLyzer Spectrum wordt ingezet als MES systeem in de PV industrie. Stuur aub een mail als u deze white paper wilt ontvangen.

Big data, OEE and SPC

In deze whitepaper wordt getoond hoe Big data, OEE en SPC op een praktische wijze gebruikt worden in de praktijk. De zeer krachtige oplossing is gebaseerd op de samenwerking van Inmation en DataLyzer.

Implementing OEE using DataLyzer Spectrum

Deze white paper toont hoe u een start kunt maken met OEE en hoe u de DataLyzer SPC module kunt gebruiken om gegevens vast te leggen, OEE berekeningen uit kunt voeren en rapportages kunt maken.

Integrating SPC, OEE and TPM

Integratie van SPC en OEE in een verbeteringsproces en daarbij gebruik maken van geïntegreerde software heeft voordelen:
– Productiviteit en kwaliteit zijn even belangrijk, en elk bedrijf presteert beter wanneer beiden verbeteren.
– Het continue verbeteringsproces waarin beide aspecten aandacht krijgen wordt sneller geaccepteerd wanneer operators een geïntegreerde gebruikersinterface hebben.
– Wanneer bedrijven beide systemen gebruiken dan wordt de benodigde tijd voor training, afstemming, support en het maken van de benodigde analyses en rapportage geminimaliseerd.

Deze white paper toont het verschil tussen SPC en OEE en toont ook de voordelen om beide methoden te integreren.

 

Introduction to Risk Analysis

In de concept versie van ISO 9000:2015 is toepassing van risico analyse een eis. De white paper beschrijft een introduktie van risico analyse en FMEA, de historie van FMEA, hoe u kunt starten met FMEA en de layout volgens IATF 16949.

Managing FMEA’s

Wat zijn de eisen om een FMEA programma succesvol te maken. Welke voorbereidingen dient u te treffen voordat u met FMEA begint en wat dient u per specifieke FMEA uit te voeren.

FMEA Classification

Hoe wordt prioriteit voor verbetering vastgesteld en hoe worden classificatiesymbolen en speciale kenmerken gebruikt in FMEA? Verschillende methoden zullen worden besproken om prioriteiten te stellen: Matrix Risico Prioriteit, RPN, Action Priority, Classificatiesymbolen.

Is Excel the right tool for FMEA?

In dit document wordt aangegeven wat de risico´s zijn om Excel te gebruiken om FMEA toe te passen.

FMEA and HACCP: A comparison

In de industrie wordt FMEA gebruikt. In de voedingsindustrie wordt HACCP gebruikt. Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten en wat is het voordeel voor de voedingsindustrie wanneer ze FMEA toepassen.

FMEA and Cost Effectiveness

Welke problemen lossen we op en wat zijn de kosten. Wat zijn de kosten van klantenklachten ? Wat is het effect van FMEA op de winst ? Hoe helpt FMEA om nieuwe omzet te genereren ?

Capturing Process Knowledge using Reference FMEAs

Hoe kunnen we proces kennis vastleggen in FMEAs en het gebruiken in specifieke FMEAs die gevraagd worden door klanten en tijdens continue verbetering van processen.

 

Calibratie en MSA – Een praktische handleiding voor implementatie –

Een belangrijke stap die vaak over het hoofd wordt gezien, is de stap van de meetsysteemanalyse (MSA). In principe is het een heel gemakkelijke en logische stap. Het overslaan van deze stap kan leiden tot kostbare fouten en tijdverlies bij de analyse van de hoofdoorzaak. In dit document geeft DataLyzer u een korte introductie in kalibratie en MSA en enkele richtlijnen voor het eenvoudig implementeren van kalibratie- en meetsysteemanalyse.