sales@datalyzer.com

DataLyzer
Wat is OEE?

  1. Home
  2.  » 
  3. Kennis
  4.  » Wat is OEE?

Wat is OEE?

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. Het is een techniek die wordt gebruikt om de stilstandstijd van machines te verminderen. OEE is eerst beschreven in 1982 als een cruciaal onderdeel van de TPM methodologie. Total Productive Maintenance (TPM) is een concept dat is geïntroduceerd in 1971 door Japan’s Instituut voor fabrieksonderhoud (JIPM).

Bij de berekening van OEE kan er discussie ontstaan aan welke categorie bepaalde stilstandsoorzaken dienen te worden toegewezen. Er is namelijk geen uniforme standaard beschikbaar. Kijk op de website http://www.oee.coach voor nadere toelichting over dit onderwerp.

Voor meer informatie over onze OEE software oplossing verwijzen we graag naar http://www.oee.coach of neem contact op met uw accountmanager om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van de implementatie van OEE Coach voor uw organisatie.

OEE berekeningen

Onderstaande figuur geeft aan op welke wijze de berekeningen van OEE worden uitgevoerd.
OEE bestaat uit 3 delen:

Availability = Productie tijd / Loading tijd
Performance =  Werkelijke output / Productie tijd
Quality = Goede output / Werkelijke output

Dus OEE = Availibility * Performance * Quality of in andere woorden “Aantal goede producten / Verwachtte aantal producten tijdens de loading tijd”.

Voor iedere product/machine combinatie wordt het verwachtte aantal  producten vastgesteld (machine snelheid). Tijdens productie worden als stilstanden geregistreerd. Aan het einde van een run of ploeg wordt het aantal geproduceerde producten en de totale afkeur geregistreerd.
Gebaseerd op deze informatie kan de OEE berekend worden en hieronder ziet u een voorbeeld van een OEE rapportage. Dit voorbeeld geeft snel weer waar de verliezen zich bevinden op de betreffende machine. 

source: https://OEE.Coach

Wat de beste benadering is om te verbeteren is afhankelijk van verschillende factoren.

Een aantal voorbeelden:
• Het kwaliteitsverlies toont alleen het verlies in tijd door afkeur. Het rapport geeft geen inzicht in de kosten van afkeur of het risico dat slechte producten de klant bereiken.
• Bij het verbeteren van de OEE is het logistieke concept van belang. Wanneer de machine bijvoorbeeld geen bottleneck is maar ‘geen orders’ een belangrijke stilstandsoorzaak dan zal het verlagen van specifieke stilstanden (bijvoorbeeld ‘omstellen’) alleen als resultaat hebben dat de oorzaak van de stilstand veranderd, het zal de uiteindelijke OEE niet verbeteren.
• Het vergroten van de seriegrootte zal de OEE verbeteren omdat dit het verlies door ‘omstellen’ zal verminderen. Echter zal deze maatregel leiden tot hogere voorraden wat om meerdere redenen bijna altijd een slechter resultaat geeft.