sales@datalyzer.com

YOUR CONTENT GOES HERE
LOREM IPSUM TEXT

De analyse van meetdata wordt beïnvloed door meetfouten. Meetinstrumenten, meetmethoden de persoon die de meting uitvoert maken onderdeel uit van een meetsysteem. Elk van deze componenten kan variatie veroorzaken in de meting. Deze variatie in het meetsysteem wordt meegenomen als variatie tijdens SPC analyse en zal de capability index cijfers zoals Cpk, Ppk, Ppm etc. beïnvloeden. DataLyzer® Gage Management software biedt de mogelijkheid om deze variatie in de meetsystemen te analyseren, te reduceren en te beheersen.

DataLyzer® Gage Management software (beheer meetinstrumenten) kan stand-alone of in combinatie met de DataLyzer® SPC software gebruikt worden. Wanneer gekoppeld, dan gebruikt Gage Management module dezelfde database zodat tijdens studies gebruik gemaakt kan worden van procesinformatie en in het SPC systeem gebruik gemaakt kan worden van de MSA en kalibratie resultaten.

De 3 onderdelen van Gage Management programma zijn:

Kalibratie meetinstrumenten: DataLyzer Gage Management ondersteund interne en externe kalibratie studies. Er wordt vastgelegd of de kalibratie resultaten voldoen aan de standaard en of de afwijking binnen acceptabele grenzen valt. De volledige kalibratie historie van een meetinstrument is opgeslagen.

Gage Catalogus: In DataLyzer Gage Management worden voor alle meetinstrumenten de locatie van het meetinstrument, de leverancier, informatie t.b.v. de leverancier zoals bijvoorbeeld adres, kosten en onderhoudsgegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig om gegevens beschikbaar te hebben voor onderhoud of vervanging van het meetinstrument.

Measurement Systems Analysis (MSA): Het systeem biedt een snelle en gebruikersvriendelijke methode om MSA studies uit te voeren. Het ondersteunt verschillende invoermethoden. Resultaten kunnen apart geanalyseerd worden of er kan een historisch overzicht getoond worden. De MSA studies en rapportages zijn volledig in overeenstemming met de eisen in de IATF16949 MSA handleiding voor Automotive Industrie en de AS13003 richtlijnen binnen Aerospace Industrie.

Resultaten

De resultaten van de toepassing van de gage management software zijn:

• Registratie van alle meetmiddelen.
• Vermindering van kosten kalibratie.
• Minder problemen tijdens audits.
• Efficiënte toepassing van MSA studies.
• Integratie MSA met SPC.